Inget foto av Lisa Holm

Lisa Holm

Professor

Personlig profil

Forskning

Min forskning omfattar verbsemantik (aktionsart) och tempus (framför allt svenskans framtidsuttryck). Jag har arbetat både med teoretiska och empiriska studier. Mitt största empiriska projekt är en dagboksstudie över två svenska pojkars tillägnande av verb, verbbetydelse, verbböjning och tempus. En del av det arbetet är färdigt och publicerat, medan en del fortfarande är under arbete. Mitt senast påbörjade projekt handlar om den svenska skönlitterära prosan, helt enkelt språket i svenska romaner. Samtidigt som många populära svenska författare skriver en romanprosa som skulle kunna betecknas som tämligen neutral, har vi också en grupp författare, unga som äldre, som verkligen vågar något med språket. Deras språkkonst vill jag titta närmare på!

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lisa Holm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler