Foto av Lisa Kerker

Lisa Kerker

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Lisa Kerker är doktorand i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Hennes avhandlingsprojekt i migrationsrätt handlar om vilka roller den svenska migrationsrätten spelar och kan spela ifråga om skydd från våld i en nära relation vid anhörigmigration. Avhandlingsprojektets övergripande syfte är att belysa rättsläget ifråga om i vilken utsträckning svensk migrationsrätt tillhandahåller skydd från våld i nära relationer i kontexten anhörigmigration till Sverige och att analysera olika roller som migrationsrätten spelar och skulle kunna spela rörande sådant skydd.

Handledare är professor Titti Mattsson (Lunds universitet) och professor Rebecca Thorburn Stern (Uppsala universitet).

Undervisning

Lisa Kerker undervisar på grund- och avancerad nivå på juristprogrammet vid Lunds universitet. Hon undervisar främst i migrationsrätt. Lisa Kerker har del i kursansvar för fördjupningskursen Svensk migrationsrätt.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Offentlig rätt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lisa Kerker är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler