Foto av Lisa Påhlman

Lisa Påhlman

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Luftvägsinfektioner är en av våra vanligaste infektionssjukdomar.

Forskargruppen fokuserar på olika aspekter av luftvägsinfektioner, framför allt vid tillstånd med nedsatt immunförsvar lokalt i luftvägarna som t ex vid cystisk fibros och hos lungtransplanterade. Projekten utforskar t ex biomarkörer för bakteriella infektioner i luftvägsprover, hur det medfödda immunförsvaret i lungan fungerar vid cystisk fibros, samt hur bakterier anpassar sig till ett kroniskt bärarskap i luftvägarna.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lisa Påhlman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren