Foto av Lisa Ryden

Lisa Ryden

Professor, överläkare, Senior Consultant Surgery

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Vår målsättning är att förbättra prediktion av risk för spridning av cancerceller till regionala lymfkörtlar och fjärrecidiv vid bröstcancer för att kunna individualisera bröstcancerbehandling till den enskilda patienten. Prediktionsmodellerna integrerar kliniska, patientrelaterade och tumörbiologiska egenskaper för att uppnå hög precision. Vi arbetar med undersökning av tumöregenskaper på protein och gennivå i arkiverad vävnad från primärtumörer och metastaser som insamlats från patienter som deltagit i kliniska studier. Genom att följa tumörcellernas egenskaper från primärtumör till lymfkörtelmetastas och fjärrecidiv kan vi kartlägga kliniskt relevant tumörprogression av betydelse för val av systembehandling.  En ambition är att preoperativt kunna identifiera patienter med låg risk för lymfkörtelspridning där man skulle kunna avstå från lymfkörtelkirurgi. Genom att integrera biologiska och radiologiska egenskaper utvecklar vi ett kliniskt användbart verktyg som kan prediktera risken för lymfkörtelmetastaser. Vår grupp är multidisciplinär och består av kliniska doktorander, kliniska forskare, biostatistiker, molekylärbiologiska forskare och teknisk personal som arbetar tillsammans inom våra projekt.
 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Cancer och onkologi

Nyckelord

 • Cancer stamceller
 • cancer cellinjer
 • forska utan djurförsök

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lisa Ryden är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • 13th Medicon Valley Alliance Oncology Network Meeting

  Anette Steenberg (värd), Sophia Zackrisson (ordförande), Lisa Ryden (inbjuden talare), Mef Nilbert (inbjuden talare), Ramin Massoumi (inbjuden talare), Sowndarya Muthukumar (inbjuden talare), Erik Söderbäck (inbjuden talare), Cecilia Jädert (medlem av programkommitté) & Pia Berntsson (rådgivare)

  2023 jan. 23

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat konferens

 • World Cancer Day 2020

  Susanne Dieroff Hay (medlem av programkommitté), Björn Ohlsson (medlem av programkommitté), Lisa Rydén (medlem av programkommitté), Mats Jerkeman (medlem av programkommitté), Karin Leandersson (medlem av programkommitté), Leena Liljedahl (medlem av programkommitté), Pia Berntsson (medlem av programkommitté), Kristian Pietras (talare), Lisa Ryden (talare), Björn ohlsson (talare), Mats Jerkeman (talare), Ulf Malmqvist (talare), Pia Dellson (talare) & Maria Bjerstam (talare)

  2020 feb. 4

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat konferens

  Fil