Foto av Lisa Ryden

Lisa Ryden

Professor, överläkare, Senior Consultant Surgery

Personlig profil

Forskning

Vår målsättning är att förbättra prediktion av risk för spridning av cancerceller till regionala lymfkörtlar och fjärrecidiv vid bröstcancer för att kunna individualisera bröstcancerbehandling till den enskilda patienten. Prediktionsmodellerna integrerar kliniska, patientrelaterade och tumörbiologiska egenskaper för att uppnå hög precision. Vi arbetar med undersökning av tumöregenskaper på protein och gennivå i arkiverad vävnad från primärtumörer och metastaser som insamlats från patienter som deltagit i kliniska studier. Genom att följa tumörcellernas egenskaper från primärtumör till lymfkörtelmetastas och fjärrecidiv kan vi kartlägga kliniskt relevant tumörprogression av betydelse för val av systembehandling.  En ambition är att preoperativt kunna identifiera patienter med låg risk för lymfkörtelspridning där man skulle kunna avstå från lymfkörtelkirurgi. Genom att integrera biologiska och radiologiska egenskaper utvecklar vi ett kliniskt användbart verktyg som kan prediktera risken för lymfkörtelmetastaser. Vår grupp är multidisciplinär och består av kliniska doktorander, kliniska forskare, biostatistiker, molekylärbiologiska forskare och teknisk personal som arbetar tillsammans inom våra projekt.
 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • Cancer stamceller
  • cancer cellinjer
  • forska utan djurförsök

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lisa Ryden är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren