Personlig profil

Forskning

Lisa Strömbom är verksam inom forskningsfälten nationalism, identitetskonstruktion, svårlösta konflikter och konfliktlösning. Hon är även biträdande prefekt för institutionen och verkar som lärare på alla nivåer och handleder doktorander samt uppsatser på alla nivåer. Hennes forskning har på senare år rört å ena sidan ämnet agonistisk fred och fredsbyggande på lokal nivå, och å den andra konfliktlösning i delade städer med fokus på Jerusalem. Strömbom leder projektet Pushing the boundaries of peace research – reconceptualizing and measuring agonistic peace” (PUSHPEACE)  som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond 2019-2023. Hon är även projektledare för projektet "The military as an 'agent of change' for gender-relations in post-conflict societies? - evidence from Liberia and Mali, som finaniserias av vetenskapsrådet. Hon har givit ut monografin Israeli identity, thick recognition and conflict transformation (Palgrave, 2013) och läroboken Mellan krig och fred i Israel-Palestina (Studentlitteratur, 2014) tillsammans med Karin Aggestam och Anders Persson. Tillsammans med Annika Björkdahl har hon gett ut den editerade volymen Divided Cities: Governing contested issues (Nordic Academic Press, 2015). Hon har publicerat artiklar i tidskrifter såsom European Journal of International Relations, Peacebuilding, Third World Quarterly, Space and Polity, Mediterranen Politics och The European Legacy.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lisa Strömbom är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren