Foto av Lisa Wallander

Lisa Wallander

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Professionella bedömningar, professionssociologi, kunskapsanvändning, socialt arbete, factorial survey approach

Undervisning

Forskningsmetoder (Kurs: Kunskapsproduktion i socialt arbete)

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
 • Socialt arbete

Fria nyckelord

 • Professionella bedömningar
 • professionssociologi
 • kunskapsanvändning
 • factorial survey approach
 • Socialt arbete
 • LSSMC: Experimental Methods

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lisa Wallander är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren