Foto av Lisbeth Jönsson

Lisbeth Jönsson

Universitetsadjunkt

Personlig profil

Forskning

Mitt avhandlingsarbete handlade om utbildningsprocessen när ett barn insjuknar i diabetes typ 1 och sjukdomens påverkan på familjen. Min fortsatta forskning kommer att vara riktat mot neonatal vård där jag ingår i ett projekt som är inriktat mot insatser som kan minska den stress som föräldrar till ett för tidigt fött barn kan uppleva. Ett annat pågående projekt som jag är en del av är neonatala transporter.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lisbeth Jönsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren