Foto av Liselott Persson

Liselott Persson

knuten till universitetet, Leg Sjukgymnast, Medicine doktor Neurokirurgi

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag tog sjukgymnastexamen 1972 och disputerade 1998 vid Lunds universitet i ämnet neurokirurgi. Min avhandling handlade om nackdiskbråk om dess konsekvenser (neurologiska symtom, smärta, yrsel, huvudvärk) och olika behandlings strategier. Har arbetat inom neurokirurgi i 39 år med intensivvård, ryggkirurgi och neurologi och är specialist i ämnet smärta samt neurologi.

Har varit aktiv som processledare, motiverade samtal mm 

Mina intresseområden är frågeställningar kring symtom från nacken hos personer med ryggmärgsskada, whiplash, diskbråck och muskulär nacksmärta, samt konsekvenser av funktionsnedsättningar (smärta, yrsel, balansstörningar, muskelspänningar, huvudvärk mm), liksom utvärdering av olika behandlingsmetoder.

Jag samarbetar med forskare i Lund, Göteborg, Linköping och Stockholm kring nervrotsdekompression i nacken, samt medverkar i projekt kring yrsel och balansträning hos personer med stroke.

Undervisning

På fysioterapeut utbildningen är jag kursanvarig för klinisk verksamhetsförlagd utbildning inom sluten vård, rehabilitering och interprofessionelt lärande, Kandidatuppsatskursen samt Andning/cirkulationskursen. Undervisar i basgrupper, casemetodik, vetenskapsmetodik, ryggmärgsskador och smärta. Är skyddsombud och lärar representant i Nämnden.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Klinisk medicin
  • Sjukgymnastik

Nyckelord

  • nack smärta
  • ryggmärgs skador
  • yrsel
  • huvudvärk
  • ostadighet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Liselott Persson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren