Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Polyaminer är en grupp av ämnen, som är nödvändiga för en rad viktiga processer i cellen. För låga nivåer verkar hämmande på celltillväxten, medan förhöjda polyaminnivåer kan resultera i en omvandling av cellen till en cancercell eller till celldöd. Kopplingen mellan vävnadstillväxt och polyaminer medför att syntesen av dessa aminer utgör ett potentiellt mål för läkemedel mot olika sjukdomar som involverar celltillväxt. Exempelvis fungerar det effektivaste läkemedlet som finns idag mot Afrikansk sömnsjuka genom att hämma bildningen av polyaminer hos den parasit som orsakar sjukdomen. Det aktuella projektet involverar två betydande delar inom polyaminforskningen. Den ena är att klarlägga de reglermekanismer som är involverade i kontrollen av intracellulära polyaminnivåer. Den andra delen av projektet rör polyaminbiosyntesen som möjlig angreppspunkt för läkemedel mot malaria. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lo Persson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren