Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Yrkesarbete

I am a Bioinformatics expert at NBIS in Lund University. I am enthusiastic about implementing computational tools and techniques to answer different biological questions. 

Forskning

I have mainly worked with microbiology projects in terms of their ecology and evolution. The main toolset that I have used to investigate these factors were of bioinformatics and genomics. My  PhD project was to understand soil microbial communities and the related ecosystem functioning in terms of their genetic potential to address the effects of climate change.

My research interest generally lies around environmental effects on microbial genetics and their functioning. This emcompasses mainly their ecology and evolution and but also their effects on human health.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Bioinformatik (beräkningsbiologi)
 • Mikrobiologi
 • Ekologi
 • Evolutionsbiologi
 • Markvetenskap
 • Bioinformatik och systembiologi
 • Genetik

Fria nyckelord

 • Bioinformatiker
 • NBIS
 • National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lokesh Mano är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren