Foto av Lotta Jägervi

Lotta Jägervi

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Avhandlingsprojektet Brottsoffers behov och jourernas möjligheter lyfter frågan om vad som betraktas som behov i brottsofferjourernas specifika sammanhang och belysa det ur de två centrala parternas perspektiv, brottsdrabbade och aktiva vid brottsofferjourerna.

Handledare: Kerstin Svensson (huvudhandledare), Eva Johnsson.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lotta Jägervi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren