Inget foto av Lotta Löfqvist

Lotta Löfqvist

Knuten till universitetet

Nätverk

Mikael Forsman

  • Karolinska Institutet
  • KTH Royal Institute of Technology

Extern person

Anna Larsson

  • Lund University

Extern person

Tohr Nilsson

  • Umeå University

Extern person