Louise Bennet

Överläkare Kliniska Prövningsenheten, SUS Lund, MD PhD Associate Professor Family Medicine, PI, Adjungerad lektor, Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning är generellt inriktad på att i kliniska studier identifiera bidragande orsaker till insjuknande i typ 2 diabetes- och diabeteskomplikationer. Jag är i synnerhet intresserad av att studera utsatta grupper inklusive invandrare från icke västerländska länder. Känner man bättre till varför man drabbad av typ 2 diabetes kan interventionsstudier lättare designas i syfte att identifiera framgångsrika preventiva åtgärder för att bromsa diabetesinsjuknandet respektive utvecklingen av diabeteskomplikationer. Jag är sedan 2008 projektledare för MEDIM studien som hittills består av en kohort studie med 2200 deltagare och en kulturanpassad interventionsstudie med 100 deltagare och en experimentell metabol studie med 40 deltagare. Se närmare beskrivning av MEDIMs output under Projekt och Avhandlingar.  

Jag är också intresserad av kliniska läkemedelsprövningar och ansvarar sedan 2019 i Region Skåne för den kliniska prövningen SMARTEST. Denna nationella studie sponsras av Uppsala Universitet. Studien vill besvara frågeställningen om SGLT2 hämmare i högre utsträckning än metformin skyddar mot insjuknande i diabeteskomplikationer, hos personer som nyligen insjuknat i typ 2 diabetes.

Jag är även projekledare för en studie inom COVERS vid Lunds Universitet som studerar attityder till vaccination mot Covid-19. Detta projekt ingår även i ett Europeiskt samarbete (EUGLOG) som drivs av Paris Saclay Universitetet i Frankrike. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Louise Bennet är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren