Louise Bennet

Överläkare Kliniska Prövningsenheten, SUS Lund, MD PhD Associate Professor Family Medicine, PI, Adjungerad lektor, Professor, adjungerad

Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserar på typ 2-diabetes, metabolism och komplikationer
i utsatta populationer. Jag är PI för MEDIM-studien bestående av
en kohort på 2200 deltagare, en kulturellt anpassad randomiserad kontrollerad livsstilsinterventionsstudie respektive en experimentell metabolisk studie. MEDIM har bidragit till tre avhandlingar vid Lunds universitet. Se en mer detaljerad beskrivning av MEDIMs produktion under Projekt och avhandlingar.

Jag är regional PI för den rikstäckande kliniska prövningen
SMARTEST, sponsrad av Uppsala universitet. Studien försöker svara på frågan om SGLT2-hämmare i större utsträckning än metformin skyddar mot uppkomsten av diabeteskomplikationer, hos personer som nyligen har utvecklat typ 2-diabetes.

Vidare är jag PI för ett projekt inom COVERS vid Lunds universitet,
som studerar attityder till att delta i ett vaccinationsprogram
som en del av ett internationellt samarbete med Paris Saclay University i Paris inom EUGLOH (The European Universities Alliance for Global Health).

 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Louise Bennet är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren