Louise Bringselius

Universitetslektor, Docent, Fil dr

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskning inom organisation och ledning (företagsekonomi) och förvaltningspolitik. Särskilt fokus på tillit, professioner, organisationskultur, styrning, tillsyn och utvärdering. Skriver även om New Public Management, byråkrati och andra breda trender i organisationer i allmänhet och offentliga sektor i synnerhet. År 2017-2019 forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen (finansdepartementet), med ansvar för 12 forskarledda projekt kring tillitsbaserad styrning och ledning samt för utveckling av ramverk, vägledande principer och definitioner (se bl a forskningsantologin SOU 2018:38).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Nyckelord

  • tillitsbaserad styrning
  • välfärdssektorn
  • New Public Management
  • Förvaltningskultur
  • Statlig styrning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Louise Bringselius är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren