Personlig profil

Forskning

Mitt doktorandprojekt undersöker talutvecklingen över tid samt genomgången logopedisk och kirurgisk behandling hos utlandsfödda barn och ungdomar med läpp-käk-gomspalt (LKG), inklusive internationellt adopterade och immigrerade barn. Jag kommer även att undersöka tal och expressivt språk, det vill säga språklig uttrycksförmåga, hos en- och flerspråkiga barn med LKG. Målsättningen med doktorandprojektet är att bidra till en ökad kunskap om tal och expressivt språk hos utlandsfödda barn och ungdomar med LKG.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin