Foto av Louise Rietz

Louise Rietz

knuten till universitetet, Forskarstuderande

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsfokus rör sig kring elevers argumentation i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI). SNI ger möjlighet att placera ett naturvetenskapligt innehåll i ett meningsfullt och relevant sammanhang och förbereder elever inför livet som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Bakgrunden till mitt forskningsintresse är att studier som undersökt hur elever understödjer sina argument i sociovetenskaplig argumentation (SVA) visar att elever tenderar att grunda sina argument i värderingar snarare än i ämneskunskap. Elever har också visat sig ha svårigheter att konstruera argument där påståenden och bevis (understöd) kopplas till varandra på ett adekvat sätt. Det är därför viktigt att stödja elevers användning av kunskapsbaserade argument. I min studie planerades och genomfördes en intervention med målet att utbilda eleverna kring hur en argumentation av hög kvalitet kan vara upplagd. Genom att göra elever mer medvetna om förväntningarna kring SVA, både vad gäller innehåll och strukturella aspekter, kan deras argumentation kanske förbättras.

Den första delen av studien syftar till att utforska gymnasieelevers skriftliga argumentation kring en SNI-fråga efter att de genomgått interventionen. Fokus ligger på hur eleverna understödjer sina argument. Ytterligare ett forskningsintresse är elevernas erfarenhet av att arbeta med sociovetenskaplig argumentation inom ramen för kemiutbildning.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap
  • Didaktik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Louise Rietz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren