Foto av Lovisa Björnsson

Lovisa Björnsson

Professor

Personlig profil

Forskning

I am a professor of environmental biotechnology and bioenergy. With a background in engineering and biotechnology I now work with sustainability aspects of land use and biomass supply in publicly and privately funded research. Other tasks include working with gender and equality issues at the technical faculty of Lund University and teaching related to renewable energy and sustainability for engineering students.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Förnyelsebar bioenergi
 • Annan miljöbioteknik
 • Energisystem

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lovisa Björnsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren