Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning rör framförallt olika aspekter av den romerska kulturen, med tyngdpunkt på politisk historia. Min avhandling från 2016, Femina princeps. Livia's position in the Roman state, är en studie av fundamenten till Livias position som Roms första kejsarinna. Efter att ha studerat hur maktpositioner skapas ville jag efter disputationen studera motsatsen: kvinnor som begår motståndshandlingar gentemot kejsarmakten, och jag leder nu forskningsprojektet Romerska kvinnor inför rätta. Makt och motstånd i antikens Rom, finansierat av Vetenskapsrådet. Jag har även ägnat mig åt ämnen såsom den romerska triumfen och antiken i populärkulturen, och jag är vetenskaplig rådgivare åt det nordiska scenkonstprojektet Livia’s Room

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Antikvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lovisa Brännstedt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren