Foto av Lovisa Häckner Posse

Lovisa Häckner Posse

Doktorand

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen ligger inom områdena offentlig rätt, konstitutionell rätt och allmän rättslära. I min avhandling undersöker jag hur de svenska migrationsdomstolarna tillämpar medborgerliga integrationskrav (civic integration). Ett övergripande syfte är att öka förståelsen för hur domstolarna förhåller sig till nationella politiska ambitioner och för hur deras rättstillämpning förhåller sig till rättsvetenskapens teoribildningar om hur svenska domstolar har anpassat sig till rättsordningens internationalisering.

Jag handleds av Leila Brännström, Titti Mattsson och Mats Tjernberg.

 

Undervisning

Lovisa Häckner Posse undervisar i migrationsrätt och allmän rättslära på juristprogrammets grundterminer och i kurserna "Förvaltningsprocessrätt", "Svensk migrationsrätt" och "Genus och rätt" på avancerad nivå.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Fria nyckelord

  • Offentlig rätt
  • Migrationsrätt
  • Socialrätt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lovisa Häckner Posse är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren