Foto av Lovisa Häckner Posse

Lovisa Häckner Posse

Doktorand

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen ligger inom områdena migrationsrätt, förvaltningsprocessrätt och allmän rättslära.  I min avhandling undersöker jag hur de svenska migrationsdomstolarna tillämpar försörjningskravet vid familjeåterförening, med fokus på hur juridisk argumentationsteknik används i dessa sammanhang. Ett övergripande syfte är att studera vad som händer när migrationspolitik/-​policy tolkas och implementeras i domstol.

Jag handleds av Leila Brännström, Titti Mattsson och Mats Tjernberg.

 

Undervisning

Lovisa Häckner Posse undervisar i migrationsrätt och allmän rättslära på juristprogrammets grundterminer och i kurserna "Förvaltningsprocessrätt", "Svensk migrationsrätt" och "Genus och rätt" på avancerad nivå.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Nyckelord

  • Offentlig rätt
  • Migrationsrätt
  • Socialrätt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lovisa Häckner Posse är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler