Foto av Lovisa Häckner Posse

Lovisa Häckner Posse

Doktorand

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt undersöker hur de svenska migrationsdomstolarna tillämpar 2016 års tillfälliga migrationslagstiftning, med fokus på försörjningskravet vid familjeåterförening.  Ett övergripande syfte är att studera vad som händer när migrationspolicy implementeras och förhandlas i (offentlig)rättsliga kontexter. Jag undersöker bl.a. vilka beteenden och livsval som premieras respektive diskvalificeras i domstolarnas bedömningar av försörjningskravet, och hur rättigheter, såsom rätten till familjeliv, (om)förhandlas i nationella, offentligrättsliga kontexter.  Vidare undersöker jag vilken påverkan som den svenska offentligrätten (i form av rättsliga normer, principer och processuella regler) har för tillämpningarna av försörjningskravet och för enskildas möjligheter till familjeåterförening.

Jag handleds av Leila Brännström, Titti Mattsson och Mats Tjernberg.

 

Undervisning

Lovisa Häckner Posse undervisar i migrationsrätt och allmän rättslära på juristprogrammets grundterminer och i kurserna "Förvaltningsprocessrätt", "Svensk migrationsrätt" och "Genus och rätt" på avancerad nivå.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Nyckelord

  • Offentlig rätt
  • Migrationsrätt
  • Socialrätt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lovisa Häckner Posse är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler