Foto av Lovisa Harfeldt-Berg

Lovisa Harfeldt-Berg

Knuten till universitetet, Doktorand

Personlig profil

Forskning

Mitt avhandlingsarbete kommer att utföras inom ramen för forskningsprojektet Smart Symbios - Samverkan för gemensamma resursflöden. Min del i projektet är att värdera de samhällsekonomiska nyttor som kan genereras av att koppla samman olika aktörer, exempelvis industrier och kommuner, för utbyte av energi och restprodukter.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Fria nyckelord

  • Miljöekonomi
  • Energisystem
  • Miljösystem
  • Hållbar omställning
  • Resurseffektivitet
  • Industriell symbios
  • Cirkulär ekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lovisa Harfeldt-Berg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren