Foto av Lovisa Harfeldt-Berg

Lovisa Harfeldt-Berg

knuten till universitetet, Doktorand

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt avhandlingsarbete kommer att utföras inom ramen för forskningsprojektet Smart Symbios - Samverkan för gemensamma resursflöden. Min del i projektet är att värdera de samhällsekonomiska nyttor som kan genereras av att koppla samman olika aktörer, exempelvis industrier och kommuner, för utbyte av energi och restprodukter.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Nyckelord

  • Miljöekonomi
  • Energisystem
  • Miljösystem
  • Hållbar omställning
  • Resurseffektivitet
  • Industriell symbios
  • Cirkulär ekonomi

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren