Foto av Lovisa Harfeldt-Berg

Lovisa Harfeldt-Berg

Knuten till universitetet, Doktorand

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lovisa Harfeldt-Berg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Samhällsvetenskap