Foto av Luciana Quaranta

Luciana Quaranta

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserar historisk demografi och bidrar främst till diskurser om perioda- och tidiga livscykelfaktorers avgörande inverkan på levnadsstandard, hälsa och välbefinnande. I min forskning använder jag detaljerade data mikronivå för att förklara processermakronivå, för att förstå samhällen och samhällsutveckling över tid och för att koppla det förflutna till nutiden.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
  • Övrig annan samhällsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Luciana Quaranta är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren