Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Bioinformatik (beräkningsbiologi)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ludvig Ekdahl är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren