Nätverk

Broad Institute

Extern organisation: Forskningsinstitut

deCODE Genetics

Extern organisation: Företag

Harvard Medical School

Extern organisation: Universitet

Lund University

Extern organisation: Universitet

Harvard Stem Cell Institute

Extern organisation: Forskningsinstitut

Boston Children's Hospital

Extern organisation: Hälso- och sjukvård

Sahlgrenska Academy

Extern organisation: Universitet