Luis Mundaca

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Luis Mundaca is Professor at the International Institute for Industrial Environmental Economics at Lund University (Sweden). His research and teaching activities lie at the interface between behavioural and environmental economics as applied to energy and climate policy experimentation and evaluation. He has served as a Lead Author for the IPCC Fifth Assessment Report on Climate Change Mitigation (Working Group III) and the Global Energy Assessment. He was also a Lead Author for the IPCC Special Report on Global Warming of 1.5C. He sits on the editorial boards of 'Climate and Development', 'Energy, Sustainability & Society', and 'Applied Energy'.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Luis Mundaca är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren