Foto av Luis Sarmiento Pico

Luis Sarmiento Pico

Universitetslektor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Luis Sarmiento Pico är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Physics

Chemistry

Engineering