Foto av Luis Serratos

Luis Serratos

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserar på livslånga effekter på ekonomiska resultat av hälsorelaterade insatser. I synnerhet är jag intresserad av hur insatser som förbättrar de tidiga livsförhållandena påverkar utfallen i senare liv som inkomst, utbildningsnivå, eller vuxenhälsa.

Undervisning

Jag deltar för närvarande i undervisning i följande kurser:

EKHM67: Ekonomisk historia: Befolkningsutvecklingens orsaker
EKHM73: Ekonomisk historia: Forskningsdesign
SASE11 : Economic Change, Labour Market and the Population

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Luis Serratos är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren