Personlig profil

Forskning

Mainly researching opinion dynamics, which is short for dynamical systems on graphs with applications to social science.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Luka Bakovic är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren