Foto av Lukasz Michalak

Lukasz Michalak

Universitetsadjunkt, tekn.dr i fysik

Personlig profil

Forskning

2011 disputerade jag vid LTH inom kondenserade materiens teori på en avhandling om elektrontransport i magnetiska nanostrukturer. Numera är jag intresserad av fysikdidaktiska frågor som exempelvis matematikens roll i fysikundervisningen.

Undervisning

Våren 2019 började jag att undervisa i fysik vid Lunds universitet: inom kandidatprogrammet i fysik, på lärarutbildningen och på lärarlyftet. För närvarande undervisar jag på lärarutbildningen (fysikdidaktik) och på lärarlyftet (mekanik, ellära och magnetism, vågrörelselära, modern fysik och fysikdidaktik). Jag är även kursansvarig för lärarlyftet och för de fyra kurser som ges på Fysicum inom lärarutbildningen. Jag examinerar VFU-kurser på fysiklärarutbildningen och på den kompletterande pedagogiska utbildningen samt handleder examensarbeten på fysiklärarutbildningen.

Nationellt håller jag sedan våren 2022 i fortbildningar för verksamma lärare som undervisar i fysik på olika nivåer: i förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Jag innehar ämneslärarexamen och lärarlegitimation för undervisning i fysik och matematik i grundskolans årskurs 7-9 och på gymnasiet. Jag har undervisat på gymnasienivå i ca 10 år (fysik, matematik och grundläggande programmering).

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 4 – God utbildning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lukasz Michalak är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren