Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag forskar hur olika rewilding och restaureringsskötselåtgärder i skogen påverkar den biologiska mångfalden och kolupptag i svenska skogar. Jag fokuserar mig mest på hur vi kan restaurera naturliga lövskog. Min doktorand är en del av ett europeiskt projekt som kallas WildE. Jag jobbar med ekoparker som ägs av Sveaskog för att se om deras skötselmetoder kan restaurera naturliga processer i skogen.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lydwin Freija Wagenaar är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler