Foto av Lynn Åkesson

Lynn Åkesson

Professor emerita, Verksamhetsledare för LU Futura

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskarkarriär har varit minst sagt krokig empiriskt sett. Men det som förenar alla fält jag utforskat är mitt intresse för för gränsdragning, utstötning, normalitet och avvikelse. Det förenar min avhandling om bygdeoriginal, mina forskingsprojekt med inriktning på genetik och genteknik, död- och begravning och nu sopor och avfall. Jag är generellt en varm anhängare av samarbeten över disciplin- och ämnesgränser.

Externfinansierade forskningsprojekt sedan 1993:

* Kroppens förvandlingar, FRN 1993-1996.
* Genetik, genteknik och vardagsetik, Riksbanken 1997-2000.
* Bodily Commodities: A Comparative Study of Moral Concerns. Nordiskt forskningsprojektet 2000-2002.
* Educating the European Public on Biotechnology. EU-projekt 1999-2002.
* Bioteknik, kunskap och kultur, HSFR 2001-2002.
* Biovetenskaplig kunskapsproduktion, Erik Philip Sörensens stiftelse 2001-2002.
* Ritualernas marknad - en etnologisk studie av livscykelsrit och avlivscykelsrit och upplevelseindustri, VR 2003-2005.
* Sopornas Universum. En etnologisk studie av kulturell nedbrytning. Riksbankens Jubileumsfond 2005-2006.
* Towards Sustainable Waste Management. Mångvetenskapligt forskningsprojekt. Naturvårdsverket 2006- . Projektledare för delprojektet Sorting Things Out: Cultural categories of waste.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Lynn Åkesson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren