Inget foto av Måns Holst-Ekström

Måns Holst-Ekström

Universitetsadjunkt

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina studier av villaarkitekturen har kommit att inbegripa både byggnader och landskap. Detta har lett mig in på ett intresse för landskapets olika former. I Inside the Garden: An Essay with an Hypothesis Concerning the Central Fountain of Cardinal Gambara’s Giardino at the Villa Lante in Bagnaia (Malmö Art Academy Yearbook 1996-97, Lund University, 1997) skriver jag om en av de mest kända manieristiska villorna, Villa Lante, norr om Rom.

Essän Idea Landscapes (i Landscape Architecture Europe, On Site, Birkhäuser, 2009) behandlar alternativa närmanden till landskapet i gränszonen mellan landskapsarkitektur och fri konst under de senaste fyra decennierna.

2009 slutförde jag arbetet med en artikel om jordbruk och skogsbruk i konsten i Sverige under 1900-talet, avsedd för en antologi om de svenska areella näringarnas historia och geografi under förra seklet, på uppdrag av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (ännu ej publicerad).

Vid universitetets pedagogiska utvecklingskonferens 2009 presenterade jag ett paper: Exkursionen som pedagogisk möjlighet inom humaniora (se Proceedings, Utvecklingskonferens 09, Lunds universitet, 2009).

Jag har nyligen påbörjat en arkitekturhistorisk studie av Malmös förste stadsarkitekt, William Klein, och hans verksamhet.

Intresset för Italien har även resulterat i konstnärligt utvecklingsarbete: Italomemer – föreställningar om Italien, vid Kungl. Konsthögskolan (se http://www.italomemer.se/), påbörjat 2008.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Måns Holst-Ekström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler