Foto av Måns Svensson

Måns Svensson

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningsområden

 

 • Rättssociologi
 • Ekonomisk trygghet
 • Teknik och socio-rättslig förändring
 • Arbetsliv i omvandling

 

Pågående forskning

Måns Svensson, docent i rättssociologi vid Lunds universitet, disputerade 2008 med avhandlingen ’Sociala normer och regelefterlevnad’. Svenssons rättssociologiska forskning inom exempelvis digitala frågor, migration, arbetsliv eller privatekonomi, har ofta ett globalt perspektiv och fokuserar rättens påverkan på – och beroende av – en underliggande informell social kontroll.

Svensson har sedan sin egen disputation handlett fem doktorander som framgångsrikt försvarat sina avhandlingar. I dagsläget är Svensson huvudhandledare för ytterligare fyra doktorander.

På uppdrag av rektor och inom ramen för universitets ’särskilda verksamheter’ har Svensson, efter disputationen, byggt upp och lett tre olika tvärvetenskapliga forskningsmiljöer med fokus på teknik och social förändring: Lunds universitets internetinstitut, Lunds universitets institut för ekonomisk trygghet och Arbetsmiljöhögskolan.

Svensson är sedan 2013 ledamot av Kronofogdens vetenskapliga råd och sedan 2016 dess ordförande. Vidare är Svensson sedan 2014 ledamot i prioriteringskommitté inom Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Måns Svensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren