Inget foto av Mårten Bertenstam

Mårten Bertenstam

Doktorand

Personlig profil

Forskning

I am a doctoral student in the field of theoretical particle physics, working under the supervision of Johan Rathsman (main supervisor) and Roman Pasechnik (co supervisor).

The aim of my research is to explore the collider and gravitational wave phenomenology of models beyond the Standard Model, with an emphasis on multi-Higgs models. In certain realizations of such multi-Higgs models, the electroweak phase transition in the early universe would have been strong enough to produce a measurable contribution to the gravitational wave background of the universe. Thus, the gravitational wave background provides, in part, an interesting way to probe the electroweak sector and to constrain and possibly rule out various extensions of the Standard Model.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mårten Bertenstam är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren