Inget foto av Mårten Nilsson

Mårten Nilsson

Knuten till universitetet

Personlig profil

Undervisning

Jag är universitetsadjunkt vid Matematik LTH. Under 23/24 undervisar jag i endimensionell analys och linjär algebra.

Mina intressen rör pluripotentialteori, i synnerhet det generaliserade Dirichletproblemet. Utöver detta är jag också intresserad av p-adisk analys.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mårten Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler