Foto av Mårten Segelmark

Mårten Segelmark

Professor, överläkare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning är inriktad mot autoantikroppar vid inflammatoriska njursjukdomar, främst glomerulonefriter och systemiska vaskulit. Forskningen omfattar experimentell forskning med inriktning på uppkomst av autoantikroppar, diagnostik och prognostiska markörer. Den omfattar även klinisk behandlingsforskning och epidemiologiska studier vid dessa sjukdomar. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Urologi och njurmedicin
  • Reumatologi och inflammation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mårten Segelmark är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren