Foto av Madeleine Borgh

Madeleine Borgh

Doktorand

Personlig profil

Forskning

Since autumn 2022, I am a doctoral student in the research team mental health, activity and participation. My docotoral project is focused on evaluating Flexible Assertive Community Treatment (FACT) in relation to participants own participation and personal recovery. FACT is a recovery-oriented service offered to individuals with complex and fluctuating mental health needs in general Mental Health Services, were intensity in care change according to the participants needs.

I have a background as an occupational therapist with a masters degree in public health. I have worked with teaching at the occupational therapy program, and will continue teaching during my doctoral studies. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arbetsterapi
  • Psykiatri

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Madeleine Borgh är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler