Foto av Madeleine Burheim

Madeleine Burheim

Projektassistent, Degree of Master (120 credits), Degree of Bachelor

Personlig profil

Forskning

Jag arbetar som doktorand inom atomär astrofysik vid avdelningen för astronomi och teoretisk fysik vid Lunds Universitet. Målet med min forskning är att, genom teoretiska atomstrukturberäkningar och experimentella spektroskopiska studier av fria atomer, ta fram oscillatorstyrkor i det infraröda våglängdsområdet. Detta är avgörande för att kunna tolka spektra av astronomiska objekt och därmed ta reda på vad de består av och hur de har bildats.

Min forskning bedrivs tillsammans med mina handledare Assoc. Prof. Henrik Hartman, Prof. Per Jönsson och Dr. Hampus Nilsson.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Astronomi, astrofysik och kosmologi
  • Atom- och molekylfysik och optik

Fria nyckelord

  • Spectroscopy
  • Atomic astrophysics

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Madeleine Burheim är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren