Foto av Madeleine Burheim

Madeleine Burheim

Projektassistent, Degree of Master (120 credits), Degree of Bachelor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Madeleine Burheim är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap