Foto av Madeleine Jönsson

Madeleine Jönsson

Doktorand

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Academic background: Master of Science in Engineering, Biotechnology, Lund University, Sweden

Research Project: Marine food resources for new markets

The research project is part of a multidisciplinary project between biotechnology, analytical chemistry and service management at Lund University. The overall project treats the relationship between sustainability, marine food resources, and a circular bio-based economy. The overarching aim of the project is to investigate and develop methods for creating a sustainable value chain between food resource and consumer. 

Supervisor: Prof. Eva Nordberg Karlsson, Biotechnology

Assistant Supervisors: Prof. Charlotta Turner, Analytical Chemistry
Prof. Marilyn Rayner, Department of Food Technology, Engineering and Nutrition

Contact address: madeleine.jonsson@biotek.lu.se

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 14 – Hav och marina resurser

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier

Fria nyckelord

  • Biotechnology
  • Marine food resources
  • Seaweed
  • Circular biomass
  • Sustainability

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Madeleine Jönsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren