Foto av Madeleine Johansson

Madeleine Johansson

Knuten till universitetet, M.D., Ph.D., Postdoc

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Yrkesarbete

Disputerad i kardiologi vid Lunds universitet.

Yrkesarbete

Legitimerad läkare

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Fria nyckelord

  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Madeleine Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren