Foto av Mads Barbesgaard

Mads Barbesgaard

Universitetslektor, biträdande

Personlig profil

Forskning

Main research and teaching areas

 • Natural resource extraction, agrarian change and development
 • Political economy, ecology and geopolitics of the oceans
 • Contending theories in political economy

Ongoing research

My current research can be divided into two streams. The first concerns natural resource extraction and the energy transition, where I am examining emerging strategies of accumulation of various actors (mining companies, traders, investors) around so-called 'transition minerals' underpinning current technologies of decarbonisation. The second concerns the relation between emerging infectious diseases and industrial meat production with an empirical focus on poultry production systems in Denmark and Norway. What unites both streams is an interest in developing an analysis and better understanding of "classes of capital" and various strategies of accumulation amidst crises.

My PhD-work focused on struggles around use and control of natural resources in Myanmar in the post-colonial period.

My work has been published in Journal of Peasant Studies, Journal of Agrarian Change, Journal of Rural Studies, Geoforum and Marine Policy. 

In addition to my position at Lund University, I am an Associate with the Transnational Institute. 

Forskning

Google translate of the English version:

Medan den globala bråttom att styra markresurser är väl etablerad, liknande "power-slåss" i förhållande till havs- och kustresurser är mindre kända och forskat. Men under rubriken "blå tillväxt", sådana kraft slåss börjar ta form genom globala politiska processer som påstås anpassa behoven hos de fattiga med vinstintresse och klimatförändringsfrågorna. Sådana processer skjuts framåt genom spirande allianser och likheter av miljöorganisationer, den privata sektorn, stater och en rad internationella institutioner. Rita på marknadsbaserade mekanismer skulle blå tillväxtpolitik medföra stora förändringar i tillgång till och kontroll av havs- och kustekosystem skiftande användningen av dem bort från direkta behov och intressen många miljoner i kustsamhällen som idag är beroende av dem för deras livelihoods mot uppnåendet av de globala klimatförändringarna och mildra mål. Dessa förändringar trots är blå tillväxt förespråkas som den enda "hållbara" svar på allt trångmål av havs- och kustekosystem. Medan förespråkare garanterar hållbara resultat, har liknande marknadsbaserade bevarande och begränsningsåtgärder på land hade enorma socio ekologiska konsekvenser för samhällen på marken. Kommer blå tillväxtpolitik har liknande konsekvenser för kustsamhällen? Detta projekt kommer att följa ökningen av blå tillväxt retorik under de senaste åren och kritiskt granska de politiska förslagen som följer av denna retorik, placera dem i den bredare diskussionen om politiska ekonomi klimatförändringen och vad representanter för fisher folkrörelsernas ringer " ocean greppa ". Projektet kommer att analysera hur dessa politiska förslag filtrera ner i nationella sammanhang rita på fältarbete i Burma.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Kulturgeografi
 • Social och ekonomisk geografi
 • Globaliseringsstudier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mads Barbesgaard är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren