Foto av Magdalena Bexell

Magdalena Bexell

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningsområden

  • Internationellt samarbete
  • Legitimitet och globala styrformer
  • FN:s Sustainable Development Goals
  • Mänskliga rättigheter

Magdalena Bexells forskning rör legitimitet hos organisationer och politiska processer utanför den enskilda statens ramar. På vilka grunder och i vems ögon blir politiska beslut legitima? Hur går internationella organisationer tillväga för att söka legitimitet hos andra berörda än medlemsstaterna? Inom forskningsprogrammet Transdemos studerade hon legitimitetsfrågor som väcks i partnerskap mellan FN, civilsamhället och privata företag. Magdalena Bexells nya forskningsprojekt rör de utmaningar som FN:s nyantagna Sustainable Development Goals står inför vad gäller förankring och förverkligande.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Magdalena Bexell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren