Foto av Magdalena Bexell

Magdalena Bexell

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningsområden

  • Internationellt samarbete
  • Legitimitet och globala styrformer
  • FN:s Sustainable Development Goals
  • Mänskliga rättigheter

Magdalena Bexells forskning rör legitimitet hos organisationer och politiska processer utanför den enskilda statens ramar. På vilka grunder och i vems ögon blir politiska beslut legitima? Hur går internationella organisationer tillväga för att söka legitimitet hos andra berörda än medlemsstaterna? Inom forskningsprogrammet Transdemos studerade hon legitimitetsfrågor som väcks i partnerskap mellan FN, civilsamhället och privata företag. Magdalena Bexells nya forskningsprojekt rör de utmaningar som FN:s nyantagna Sustainable Development Goals står inför vad gäller förankring och förverkligande.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Magdalena Bexell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren