Foto av Magdalena Bexell

Magdalena Bexell

Docent, Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningsområden

  • Legitimitet och ansvarsutkrävande i globala styrformer
  • FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling och de 17 globala hållbarhetsmålen 
  • Mänskliga rättigheter 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Magdalena Bexell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren