Foto av Magdalena Bexell

Magdalena Bexell

Docent, Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Forskningsområden

 • Legitimitet, ansvar och ansvarsutkrävande i globala styrformer
 • FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling och de 17 globala hållbarhetsmålen 
 • Mänskliga rättigheter 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Samhällsvetenskap
 • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Magdalena Bexell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren