Inget foto av Magdalena Lewandowski

Magdalena Lewandowski

Projektassistent

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Magdalena Lewandowski är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap