Foto av Magdalena Naum

Magdalena Naum

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

My research focuses on colonial history of Scandinavia, especially Sweden and Denmark. Previously I have explored Swedish colonial settlement in New Sweden and resource exploitation as a colonial and civilizing endeavor in Sapmi. Currently, I am investigating Danish and Swedish settler colonialism and perception of Indigenous America in the 19th and early 20th century through the prism of museum collections. I am also interested in gendered experience in the Danish West Indies/USVI in the 19th-20th century.

My second research interest is human migration, diaspora, migrant identities and the role of material culture in dealing with displacement. I have explored and continue to explore these subjects in the context of medieval and early modern history.

I am also interested in histories of collecting and early museums and led a project researching Kilian Stobaeus collections and the emergence of the museum in Lund.

Theoretically my work is inspired by phenomenology, postcolonial and decolonial theory, theories of materiality.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia och arkeologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Magdalena Naum är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren