Foto av Magne Friberg

Magne Friberg

Universitetslektor, Docent

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Magne Friberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agricultural and Biological Sciences

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology