Inget foto av Magnus Anderberg

Magnus Anderberg

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Docent och forskare inom barnkirurgi och kirurgi. Handledare åt doktorand Hanne Pedersen. 

Överläkare och Sektionschef Barnkirurgi, VO Barnkirurgi och Neonatalvård       Skånes universitetssjukhus i Lund

 

 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Klinisk medicin
  • Pediatrik
  • Kirurgi

Fria nyckelord

  • Kirurgi
  • Pediatrik
  • Barnkirurgi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Magnus Anderberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren