Foto av Magnus Borgström

Magnus Borgström

Professor

Personlig profil

Forskning

Jag är intresserad av kristallväxt, mer specifikt kallat epitaxi ifrån ett fundamental men såväl applicerat perspektiv. För närvarande är mitt huvudintresse att vidareutveckla nanotråd-tandemsolcellerna för att nå hög effektivitet. Dessutom försöker vi kombinera nanotrådsolcellerna med perovskitmaterial som en ny sorts tandemstruktur. Min grupp utvecklar också så kallade bärardiffusionsinducerade ljusemitterande dioder med nanotrådar för att förhindra så kallad total intern reflektion och möjliggöra högeffektiva lysdioder med denna nya arkitektur.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Teknik och teknologier
 • Naturvetenskap

Fria nyckelord

 • Epitaxy
 • Nanowire
 • Energy
 • Photovoltaics
 • Light emitting diodes

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Magnus Borgström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren