Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är intresserad av kristallväxt, mer specifikt kallat epitaxi ifrån ett fundamental men såväl applicerat perspektiv. För närvarande är mitt huvudintresse att vidareutveckla nanotråd-tandemsolcellerna för att nå hög effektivitet. Dessutom försöker vi kombinera nanotrådsolcellerna med perovskitmaterial som en ny sorts tandemstruktur. Min grupp utvecklar också så kallade bärardiffusionsinducerade ljusemitterande dioder med nanotrådar för att förhindra så kallad total intern reflektion och möjliggöra högeffektiva lysdioder med denna nya arkitektur.

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Naturvetenskap

Nyckelord

  • Epitaxy
  • Nanowire
  • Energy
  • Photovoltaics
  • Light emitting diodes

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Magnus Borgström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren