Foto av Magnus Bruze

Magnus Bruze

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Övergripande mål för min forskning är förbättrad diagnostic och prevention av arbets- och miljörelaterade hudsjukdomar, speciellt allergiska kontakteksem. Alla exponeras dagligen för potentiellt hudskadande faktorer i form av mikroorganismer, fysikaliska faktorer och kemikalier.

Varje år introduceras ett stort antal kemiska substanser och produkter i och utanför arbetslivet. Några av dess är kontaktallergiframkallande. Vår forskning med införandet av buffertlösningar, ultraljudbadextrakt och tunnskiktskromatogram har förbättrad diagnostiken vid epikutantestningen..Testningen med tunnskiktskromatogram har utvecklats i Malmö och innebär en kombinerad kemisk och biologisk undersökning. Tekniken har varit revolutionerande och var bakgrunden till isoleringen ich identifieringen av dimetylfumarat, ett  anti-mögel medel i möbler och skor som orsakade uttalade allergiska kontakteksem hos tusentals europeiska medborgare. Våra resultat var stark bidragande till ett snabbt förbud inom EU.

Huvudområden för min forskning är testmetodik, metaller, plaster och färgämnen. De studerade metallerna är aluminium, palladium, krom och guld. Guldprojektet fokuserar på möjliga hälsoeffekter av frisättningen av guld från dentalguld hos guldallergiska individer. Polyuretan är det plastmaterial som studeras. Genererandet av allergiframkallande oxidationsprodukter i  permanenta hårfärger studeras och hur man skall skydda händerna från de allergiframkallande hårfärgerna är delar av färgämnesprojektet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi

Fria nyckelord

  • arbetshudsjukdom
  • kontakteksem
  • prevention

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Magnus Bruze är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren