Foto av Magnus C Persson

Magnus C Persson

Forskningsadministratör, Fil. Dr.

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag har en doktorsexamen i historia och min avhandling handlar om återvändande emigranter från USA till Sverige.

Jag arbetar som forskningsadministratör för forskargruppen "Barns och familjers hälsa". I min nuvarande position arbetar jag med flera olika forskningsprojekt om bland annat e-hälsa.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
  • Omvårdnad
  • Etnologi

Fria nyckelord

  • E-hälsa

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Magnus C Persson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren